วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2550

วิธีการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอายุ 9 เดือน

วิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ 9 เดือน

ตอนนี้ลูกน้อยจะรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นแล้ว เริ่มมีความคิดเป็นของตนเอง และรู้จักการปฏิเสธมากขึ้นการส่งเสริมพัฒนาการ ด้านต่างๆควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ

1. การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในช่วงนี้ เด็กจะยังคงทานน้ำนมเป็นอาหารหลัก ให้อาหารเสริมตามวัย
2 มื้อ จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น ประมาณเดือนละ 0.5 กิโลกรัม ความสูงเพิ่มประมาณ 1.2 ซม. ต่อเดือน

2. การส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว เด็กในช่วงนี้ จะเริ่มตั้งไข่และเกาะเดินได้แล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมพัฒนาการ โดยการจูงมือลูกเดินเล่นบ่อยๆ
วางของเล่นไว้บนโซฟาให้ลูกเกาะเดินไปหยิบ หรืออาจจะให้ลูกหัดเดินเข้าหาในระยะใกล้ๆ ค่ะ ส่วนพัฒนาการในการใช้มือเด็ก จะเริ่มใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับของชิ้นเล็กๆ ได้ ใช้มือข้างหนึ่งถือของส่วนอีกมือทำอย่างอื่นได้ ควรส่งเสริม พัฒนาการโดยหัดให้ลูกจับช้อนส้อมเอง

3. การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา เด็กจะสามารถพูดและเข้าใจคำสั้นๆได้เมื่ออายุประมาณ 1 ขวบ และเข้าใจการสื่อสารด้วยท่าทาง เช่น ส่งจูบ ชี้เมื่อต้องการ ส่ายหัวเมื่อไม่ต้องการ เป็นต้น ดังนั้นจึงควร ส่งเสริมด้วยการพูดคุยกับลูกบ่อยๆ และชี้ชวนให้ดูสิ่งต่างๆ รอบตัว

4. การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เด็กจะแสดงอาการพอใจด้วยการตบมือ เลียนแบบสีหน้า ท่าทางได้ ควร ส่งเสริมด้วยการเล่นจ๊ะเอ๋ หรือซ่อนของ ให้ลูกเล่นกับเด็กอื่น หรือพบปะผู้ใหญ่ที่ไม่คุ้นเคยบ้าง


อ้างอิงจาก http://www.childthai.org/cic/c2462.htm

ไม่มีความคิดเห็น: